جوینده

جوینده یابنده است. خنک آنکس که جوینده’ چیزی بود که آن چیز به جستنش بیارزد.

مجالس سبعه- مولانا

/ 1 نظر / 18 بازدید

agha man ke migam nemi arzam..herry dge