اندر فواید خاموشی

 

یکی را از حکما شنیدم که می‌گفت هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده است مگر آن کس که چون دیگری در سخن باشد همچنان ناتمام گفته سخن آغاز کند.

سخن را سر است اى خداوند و بن

میاور سخن در میان سخن

 

خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش

نگوید سخن تا نبیند خموش

باب چهارم گلستان سعدی-اندر فواید  خاموشی

/ 0 نظر / 14 بازدید