سلول های چربی شکم محرک گسترش سرطان تخمدان هستند

سلول های چربی شکم محرک گسترش سرطان تخمدان هستند

سلول های چربی شکم محرک گسترش سرطان تخمدان هستند
بنابرگزارشی که توسط محققین دانشگاه شیکاگو در مجله Nature Medicine  به چاپ رسیده است، لایه وسیع سلول های چربی که معده و روده ها را پوشش می دهند مواد مغذی رشد و گسترش سرطان تخمدان را فراهم می کنند.
 

به گزارش بنیان به نقل از medicalxpress؛ سرطان تخمدان پنجمین علت عمده مرگ ناشی از سرطان در زنان است که تمایل دارد به درون حفره شکم گسترش یابد. در 80 درصد زنان ، زمانی سرطان تخمدان تشخیص داده می شودکه به لایه سلول های چربی ، به نام امنتوم، پخش می شود. اغلب ، رشد سرطان در امنتوم بیش از رشد سرطان در تخمدان اصلی است.
پروفسور Ernst Lengyel نویسنده مطالعه و استاد زنان و مامایی در دانشگاه شیکاگوگفت:"این بافت چربی که فوق العاده غنی از چربی های پرانرژی است، به عنوان یک سکوی پرتاب و منبع انرژی برای گسترش احتمالا کشنده سرطان تخمدان عمل می کند."سلول های تشکیل دهنده امنتوم معادل بیولوژیکی سوخت جت هستند. آنها با تغذیه سلولهای سرطانی، آنها را قادر می سازد که به سرعت تکثیر یابند. به دست آوردن درک بهتری ازاین فرایند می تواند به ما در چگونگی مختل کردن آن کمک کند."
محققان با انجام یک سری آزمایشات به شناسایی نقش این سلول های چربی ، به عنوان واسطه های اصلی متاستاز سرطان تخمدان پرداختند. اولین گام، شناسایی سیگنال های بیولوژیکی بود که سلول های سرطانی تخمدان را به امنتوم جذب کرده و از آنها برای رشد سریع استفاده می کند.
گسترش سلول های سرطانی تخمدان به امنتوم می تواند به سرعت اتفاق بیافتد. سلول های سرطانی تخمدان تزریق شده به شکم موش سالم راه خود را به امنتوم در عرض 20 دقیقه پیدا کردند. محققان دریافتند که سیگنال های پروتئینی گسیل شده توسط امنتوم می تواند سلول های تومور را جذب کند. مهارکننده های این سیگنال ها میزان جذب سلول ها راحداقل 50 درصد کاهش می دهد.
هنگامی که سلول های سرطانی تخمدان به امنتوم رسیدند ، آنها به سرعت شروع به تغذیه ازمواد ایجاد شده توسط این بافت چربی و بازبرنامه نویسی سوخت و ساز بدن خود برای رشد بر روی چربی تولید شده ازسلول های چربی می کنند. سرطان تخمدان به سرعت می تواند تمام امنتوم نرم وپرازچربی را تبدیل به یک توده جامد از سلول های سرطانی کند.
"این مکانیزم ممکن است به سلولهای سرطانی تخمدان محدود نشود. متابولیسم چربی ممکن است به توسعه سرطان در محیط های دیگری که دارای سلولهای چربی فراوان هستند ، مانند سرطان پستان، نیز کمک می کند.
پروتئینی مشهوربه پروتئین متصل شونده به اسید چرب (FABP4) ، یک حامل چربی ، ممکن است برای این فرآیند حیاتی بوده و هدفی برای درمان باشد.
هنگامی که پژوهشگران بافت سرطانی اولیه تخمدان را با بافت سرطانی تخمدان که به امنتوم پخش شده بودند مقایسه کردند ، دریافتند که سلولهای توموری مجاور با سلول های چربی امنتوم سطوح بالا یی از FABP4 دارند و سلول های سرطانی دور از سلول های چربی  FABP4  را تولید نکردند.
هنگامی که آنها FABP4 رامهارکردند ، انتقال مواد مغذی از سلول های چربی به سلول های سرطانی به شدت کاهش یافته بود. مهار FABP4 همچنین موجب کاهش رشد تومور و توانایی تومورها به تولید رگهای خونی جدید شد.
"بنابراین FABP4 به عنوان یک هدف عالی در درمان داخل شکمی انتشار تومورهایی است ، که ترجیحا به بافت چربی مانند سرطان های تخمدان ، معده ، و روده بزرگ متاستازمی دهند."

/ 0 نظر / 69 بازدید