بخشش

To forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. ~Lewis B. Smedes

بخشش یعنی رها کردن زندانی از بند و کشف اینکه زندانی کسی به جز شخص تو نیست.


/ 1 نظر / 29 بازدید
llll افکت llll

دستهايت که مال من باشد هيچکس مرا ....دستِ کم نخواهد گرفت به گالري عکس ما هم سر بزنيد منتظرتم http://efect.ir