دلیل تنهایی ما

در نهان، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند، و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم. شاید این است دلیل تنهایی ما خدایا : جهل آمیخته باخودخواهی و حسد مرا رایگان ابزار قتاله دشمن برای حمله به دوست نسازد.

دکترعلی شریعتی

/ 1 نظر / 15 بازدید
گیله مرد

سلام ممنونم از حضورتون ... از جملات دکتر شریعتی خیلی خوشم میاد ...