حال گل

گفت احوالت چطور است

 گفتمش عالیست

مثل حال گل

حال گل در چنگ چنگیز مغول!

قیصر امین پور

/ 3 نظر / 12 بازدید
قصه گیسو

زیبا بود ، موفق باشید. ایام به کامتان

قصه گیسو

درود برشما زیبا بود ، موفق باشید. ایام به کامتان

قصه گیسو

درود بر شما زیبا بود.موفق باشید ایام به کامتان