فرهنگ

فرهنگ یعنی بپذیریم که قیافه و ظاهر هر کسی دو بخش دارد:

یک بخش چیزهایی که انتخاب خودش نیستند و به طور طبیعی به او داده شده اند و نباید مسخره شوند

بخش دوم چیزهایی که انتخاب خودش هستند و به ما ربطی ندارد.

 

برگرفته از وبلاگ حس خوب

 

/ 0 نظر / 39 بازدید