عشق

اگه عاشق یه نفری واسه خوشگلیش ،

این عشق نیست ؛ بلکه هــــــوســــــه !

اگه عاشق یه نفری واسه پرانرژی بودنش ،

این عشق نیست ؛ حــــس تـــحـــســـیــنه !

اگه عاشق یه نفری واسه اینکه همیشه کمکت می کنه ،

این عشق نیست ؛ بلکه حـــس تـــشـــکره . . . !

ولــــــــــی . . .

وقتی عاشق یه نفری و نمی دونی واسه چی ؟؟؟!!!

یعنی عـــــاشــــقـــشی . . .

این عــــشــــق واقعیه . . .

/ 0 نظر / 13 بازدید