سخنانی از شیخ رجبعلی خیاط

 

(1)  سعی کنید صفات خدایی در شما زنده شود.

خداوند کریم است ،شما هم کریم باشید .

رحیم است ،رحیم باشید

 ستار است ،ستار باشید...

 (2)  ای انسان خودت را بشناس

و با اوباش رفاقت نکن ،

ملکوت و ملائکه دوستان تواند.

 (3)  عمل ،فقط وفقط

باید برای رضای باری تعالی و با اخلاص باشد.

 (4)  اگر ما به قدر ترسیدن از یک عقرب

از عقاب خدا بترسیم ،

همه کارهای عالم اصلاح می شود.

 (5)  تو برای خدا باش ،

خدا و همه ملائکه اش برای تو خواهند بود ،

من کان لله کان الله له.

 (6)  مقدسها همه کارشان خوب است ،فقط ؛؛

 من؛؛ شان را باید با خدا عوض کنند.

 (7)  دعا کنید که خداوند از کری و کوری نجاتتان بدهد ،

وتا هنگامی که انسان غیر از خدا بخواهد ،

هم کور است و هم کر.

 (8)  دل جای خداست

.صاحب این خانه خداست؛

آن را اجاره ندهید.

 (9)  دل آیینه است .

غیر خدا را در آن راه ندهید ،

که اگر یک لکه کوچک پیدا کند زودنشان می دهد.

 (10) کار را فقط برای خدا انجام دهید ؛

نه برای ثواب ،

یا ترس از جهنم.

(11)دلت را انبار پنبه مکن ،

سعی کن دلت خدا را نشان دهد.

 (12)اگر انسان بخواهد راحت شود ،

باید عمر خود را به خدا واگذاردکند

و هر چه او می خواهد .

 (13) حد کمال انسان این است که به خدا برسد ،

یعنی مظهر صفات حق شود.

 (14) حال انسان باید همچون فرهاد باشد،

تیشه ای هم که می زد به یاد شیرین می زد.

 (15) اگر انسان ،

خودش علاقه ای به غیر خدا نداشته باشد،

نفس و شیطان زورشان به او نمی رسد.

 (16) اگر طالب زرق و برق دنیا هستی ،

آن را دیر یا زودبه دست می آوری ،

ولی چیزی در آن نیست .

اما اگر بخواهی وجود حق تعالی ترا صدا کند

و دستت را بگیرد

مقداری معرفت پیدا کن

و با او معامله کن.

 (17) اگر مواظب دلتان باشید

و غیر خدارا در آن راه ندهید ،

آنچه را دیگران نمی بینند شما می بینید،

و آنچه را دیگران نمی شنوند شما می شنوید.

 (18) اگر کسی برای خدا کار کند ،

چشم دلش باز می شود.

 (19) خداوند بقدری مهربان است

که گویا فقط همین یک بنده را دارد

که دائم به او می گوید :

این کار را بکن و آن کار را مکن ،تا درست بشوی.

 (20) کسی که دنیا را از راه حرام بخواهد ،

باطنش سگ می شود .

آن که آخرت را بخواهد خنثی است

وآن که خدا را بخواهد مرد است.

 

(۲۱) هر کس هر کاری می کند ،

 

باید آن ار خوب انجام دهد

 

و محکم کارباشد ،

 

خیاط بایستی از کوکهای ریز و نخ محکم استفاده کند .

 

پیامبر اکرم (صلی الله و علیه و آله )فرموده است :

 

“و لکن الله یحب عبدا اذاعملا احکمه”.

 

 

 

(۲2) انسان کسی را که دوست داشته باشد

 

برایش پول خرج می کند .

 

ما هم اگر می گوییم خدا را دوست داریم ،

 

باید در راه او خرج کنیم .

 

 

 

 (۲3) این چرخ خیاطی سینگر را ببینید ؛

 

همه قطعات ریز و درشتش مارک مخصوص کارخانه را دارد.

 

می خواهندکوچکترین پیچ هم

 

نشان این کارخانه را داشته باشد .

 

انسان مؤمن هم ،

 

همه کارهای بزرگ و کوچکش

 

باید نشان خدا را داشته باشد.

 

 

 

 (۲4) هر کاری را می کنید ،

 

نگو یید من کردم .

 

بگویید :مولا مرحمت فرمود

 

و همه را از خدا بدانید .

 

 

 

(۲5) پیش از آنکه منزل را عوض کنید ،

 

آرزوهای مرده ها را عملی کنید .

 

آنان آرزو می کنند

 

که حتی برای یک لحظه به دنیا برگردند

 

و عملی مورد رضایت خداوند انجام دهند .

 

 

 

 (۲6) دین حق همین است که بالای منبرها گفته می شود،

 

ولی دو چیز کم دارد :

 

عشق به خداوند متعال واخلاص .

 

 

 

 (۲7) این عبادات ما ،

 

چیزی نیست که در آخرت روی آن حساب کنند

 

و دست ما را بگیرد .

 

کاری که برای ثواب است به درد خودم می خورد ،

 

کار اربرای خدا انجام دهید.

 

 

 

(۲8) انسان هر مقدار که

 

 به دستورهای پروردگار خود عمل کند ،

 

به همان اندازه نزدیک به حق می شود

 

و به تشکیلات سلطنت او در می آید.

 

 

 

 (۲9)هر نفسی که می کشی امتحان است .

 

در آن نفس ببین که نفست با رحمان شروع می شود

 

یا با نیات شیطان شروع و مخلوط می شود .

 

مواظب باش شیطان و نفس کلاهت را برندارند .

 

 

 

 (۳0) در پاسخ کسی که نصیحتی خواسته بود ،

 

گوشش را گرفت و فرمود :

 

خدمت به خلق ،خدمت به مردم .

 

 

 

 (۳1) اغلب مردم در حین مرگ یا پس از آن اقرار می کنند که

 

 :‹‹صدق الله و رسوله و...؛که فایده ندارد ،

 

بلکه باید پیش از موت و هنگام حیات اقرا داشت.

 

 

 

 (۳2) غصه روزی را نخورید .

 

من نصیحتی می کنم که شما خدا را فراموش نکنید ؛

 

زیرا خداوند سهم هر کسی را نوشته است .

 

 

 

 (۳3)من با خدا متعال انسی داشتم ،

 

التماس کردم که سر خلقت را به من بفرماید .

 

خطاب آمد :احسان ،احسان به خلق .

 

آن مسأ له ای که انسان را بعد از فرائض

 

به حالت بندگی خداوند تبارک و تعالی می رساند،

 

احسان به خلق است.

 

 

 

(۳4) بدبخت ترین شخص ،

 

کسی است که دچار بلیه ای شود

 

و در آن واقعه و حادثه ،از حق غافل گردد.

 

 

 

 (۳5) به سادات احترام بگذارید

 

 و آنان را در هر مرتبه

 

و منزلتی که هستند گرامی دارید.

 

 

 

 (۳6) بارها دیده شده است

 

که خود شیخ در میان جمع ،

 

دست و پای سادات را می بوسد.

 

 

 

 (۳۷) این مکتب برای نتیجه نیست ،

 

مکتب محبت است ،

 

مکتب عاشق سازی لست ،

 

واقعا مکتب خدا خواهی است.

 

 

 

 (۳8) علوم غریبه به درد نمی خورد .

 

جز وبال چیز دیگری نیست .

 

اسم اعظم هم به درد انسان نمی خورد .

 

 

 

 (۳9) نفس اماره را مهار بزنید

 

و با آن مخالفت کنید .

 

 

 

 (۴0) شیطان را دیدم ،

 

بر جایی که انسان در نماز می خاراند بوسه می زند .

 

 

 

 (۴1) خدایا !

 

این دروغگو را درست کن

 

و این قراضه را جا بیندازو

 

به من توفیق بندگی بده ،

 

تا عبادتهای تو زمین نماند

 

و زحمتهای تو هدر نرود .

 

 

 

 (۴2) تاثیر روزی حلال و حرام آن قدر زیاد است

 

که ممکن است حلال زاده بخورد

 

و مثل حرام زاده شود ،

 

ویا حرام زاده بخوردو حلال زاده شود.

 

 

 

 (۴3) در مکاشفات یقین نداشته باشید

 

و هیچ وقت بر مکاشفه تکیه نکنید ،

 

همیشه باید رفتار و گفتار امامان را الگو قرار دهید .

 

 

 

 (۴4) قاشق برای غذا خوردن است

 

و فنجان برای چای نوشیدن ...

 

انسان هم تنها برای آدم شدن خوب است.

 

http://yaali90.persianblog.ir/post/47/

/ 0 نظر / 18 بازدید