تولید پلی کربنات و اپوکسی رزین

خلاصة فرآیند کلی طرح جهت تولید « پلی کربنات » و « اپوکسی رزین » مشتمل بر هشت واحد فرآیندی  مستقل اصلی و تأسیسات جانبی به شرح ذیل می باشد :

1-       واحد تولید گاز منو اکسید کربن :

در این بخش گاز طبیعی (NG ) طی یک فرآیند ریفورمینگ کاتالیستی تبدیل به گاز منو اکسید کربن به همراه هیدروژن ، دی اکسید کربن ، آب و متان می شود که پس از جذب دی اکسید کربن در سیستم منو اتـانـول آمین (MEA) به عنوان جاذب دی اکسید کربن ، محصول نهایی ( منو اکسید کربن و هیدروژن) به همراه مقادیر کمی گاز دی اکسید کربن ، متان و آب جهت تخلیص به واحد 20 ارسال می گردد .

 

2-      واحد جدا سازی گاز منو اکسید کربن :

گاز خوراک ورودی به این واحد پس از جداسازی دی اکسید کربن و آبگیری وارد سیستم COLDBOX شده و هیدروژن و متان از گاز منو اکسید کربن جدا می شود و نهایتاً گاز منو اکسید کربن جدا شده توسط کمپرسور تحت فشار قرار گرفته با درجة خلوص لازم از این واحد خارج می گردد .

 

3-      واحد تولید گاز فسژن:                                                  

در این بخش منو اکسید کربن و گاز کلر به مقدار و نسبت لازم وارد مخلوط کننده ای استاتیک شده و از آنجا به داخل راکتور تولید گاز فسژن هدایت می شود . پس از تکمیل واکنش در این راکتور ، گاز فسژن حاصل سرد شده و با کیفیت مورد نظر، به سمت واحد پلی کربنات ارسال می گردد .

 مجتمع پتروشیمی خوزستان جهت تولید سالیانه 000/25 تن پلی کربنات و 000/10 تن اپوکسی رزین به عنوان محصولات نهایی و 000/12 تن گاز فسژن و 000/30 تن بیس فنل ـ آ به عنوان محصولات میانی ( که در تولید محصولات نهایی به کار گرفته می شوند )  طراحی شده است .

 

این مجتمع از واحدهائی به شرح زیر تشکیل شده است :

 

1-      واحد تولید گاز منو اکسید کربن                      

 

2-       واحد جداسازی گاز منو اکسید کربن           

 

3-      واحد فسژن                                                                     

 

4-      واحد تصفیه کلــروواحد آب ژاول

 

5-      واحد بیس فنل ـ آ                          

 

6-      واحد پلی کربنات                                     

 

7-      واحد اپو کسی رزین                                  

 

8-      واحد مخازن و سرویس های جانبی  

 

                 شرح فرآیند واحدهای مختلف مجتمع :

 

 خلاصة فرآیند کلی طرح جهت تولید « پلی کربنات » و « اپوکسی رزین » مشتمل بر هشت واحد فرآیندی  مستقل اصلی و تأسیسات جانبی به شرح ذیل می باشد :

 

1-       واحد تولید گاز منو اکسید کربن (10):

 

در این بخش گاز طبیعی (NG ) طی یک فرآیند ریفورمینگ کاتالیستی تبدیل به گاز منو اکسید کربن به همراه هیدروژن ، دی اکسید کربن ، آب و متان می شود که پس از جذب دی اکسید کربن در سیستم منو اتـانـول آمین (MEA) به عنوان جاذب دی اکسید کربن ، محصول نهایی ( منو اکسید کربن و هیدروژن) به همراه مقادیر کمی گاز دی اکسید کربن ، متان و آب جهت تخلیص به واحد 20 ارسال می گردد .

  2-      واحد جدا سازی گاز منو اکسید کربن ( واحد 20):

گاز خوراک ورودی به این واحد پس از جداسازی دی اکسید کربن و آبگیری وارد سیستم COLDBOX شده و هیدروژن و متان از گاز منو اکسید کربن جدا می شود و نهایتاً گاز منو اکسید کربن جدا شده توسط کمپرسور تحت فشار قرار گرفته با درجة خلوص لازم از این واحد خارج می گردد .

 

 3-      واحد تولید گاز فسژن ( واحد 30):                                                  

 

در این بخش منو اکسید کربن و گاز کلر به مقدار و نسبت لازم وارد مخلوط کننده ای استاتیک شده و از آنجا به داخل راکتور تولید گاز فسژن هدایت می شود . پس از تکمیل واکنش در این راکتور ، گاز فسژن حاصل سرد شده و با کیفیت مورد نظر، به سمت واحد پلی کربنات ارسال می گردد .

واحدهای OffGas و  PurgeAir نیز در مجاورت واحد فسژن احداث شده است .

4-      واحد های کلــر و آب ژاول (واحد 38 ):

 

کلـر با غلظت 94 درصد وزنی از مجتمع پتروشیمی بندر امام وارد پتروشیمی خوزستان می گردد و در واحد خالص سازی کلــر عملیات تغلیظ آن صورت می گیرد . بدین ترتیب که گاز کلر 94 درصد ابتدا وارد یک برج جذب شده و با استفاده از اسید سولفوریک 98 درصد آبگیری می شود . آنگاه از یک کمپرسور گذشته و ضمن فشرده شدن وارد یک برج شستشو می گـردد و ناخـالصی های آن اعم از Br2, NCL3 و N.V.M جـداسـازی می شود . گاز کلر خارج شده از این برج پس از عبور از یک مبدل مایع شده و با عبور از یک جداکننده و پس از آن یک برج مایع ساز به صورت کلر مایع 98 درصد در می آید. پس از این مرحله ، یک تبخیر کننده ، کلر مایع را به صورت گاز درآورده و جهت استفاده در واحد 30 آماده می سازد . از دیگر سو Vent خروجی از درام Waste ( درام نگهداری مواد فرار و سنگین جدا شده از کلر ) ، گازهای خروجی از مخزن مایع ساز و کلر تبخیر شده از درام ذخیره سازی کلر ، به واحد ” آب ژاول ” ارسال شده و در این واحد از طریق محلول سود 17 درصد وزنی و در یک برج Packed، خنثی و به  محلول هیپوکلریت سدیم تبدیل می شود.

 

 

http://www.kzpc.ir/

 

/ 1 نظر / 203 بازدید
بوشام

سلام عزیزم باید بری تو صفحه مدیریت وبلاگت گزینه مدیریت لینک دوستان رو. انتخاب کنی بعد اونجا آدرس و اسم وبلاگ دوستت رو وارد کنی مثلا برای لینک من آدرس:http://bosham.persianblog.ir نام: ب و ش ا م