طوطی و کلاغ

خداوند طوطی وکلاغ را سیاه آفرید
طوطی شکایت کرد وزیبا شد
ولی کلاغ راضی بود به رضای خدا وچیزی نگفت
اکنون طوطی در قفس است و کلاغ آزاد
/ 1 نظر / 15 بازدید